Zaposleni

Podjetju AHAC d.o.o. je v 20-letnem obstoju uspelo premišljeno razviti učinkovito zaposlitveno strukturo in model zaposlovanja, ki ga nenehno nadgrajujemo in razvijamo. Samo z ustrezno izobraženimi, motiviranimi in komunikativnimi posamezniki lahko izpolnjujemo svoje zaveze do poslovnih partnerjev in kupcev.

Gospodarski trendi nas silijo k iskanju kar se da učinkovitega kadra in nenehni motivaciji zaposlenih za doseganje ciljev. Ob tem z rednimi izobraževanji skrbimo za nadgradnjo znanja in posebnih veščin, ki jih delavci potrebujejo pri svojem delu.

Skrbimo za varstvo pri delu in omogočamo delovne pogoje, ki olajšujejo delovne procese. Dajemo priložnost mladim, ki pri nas opravljajo srednješolske in fakultetne obvezne prakse.