Družbena odgovornost

Družbeno odgovornost v podjetju Ahac vidimo kot zavezo do okolja, kjer smo se razvili, kjer živimo in ustvarjamo. Želimo mu pomagati k razvoju, ohranjanju za prihodnje rodove. Tako načrtno podpiramo uspešne športne, kulturne in druge lokalne akterje ter skrbimo za čistočo okolja in varovanje narave.


Sponzorstva in donacije

Z materialnimi ali denarnimi sredstvi podpiramo lokalne športnike, ki s svojim zgledom in zanosom pozitivno vplivajo na razvoj okolice.

Smo redni sopotnik mnogih društev, ki skrbijo za lokalni utrip v naših krajih. Prav tako podpiramo nekatere pomembne nacionalne zgodbe.

Smo podporniki sindikatov in izobraževalnih ustanov, tudi za odrinjene skupine ljudi. Prav ti si zaslužijo našo pozornost in skrb.

Skrb za okolje

Želimo ohraniti čisto in zdravo okolje za prihodnje rodove. Z večanjem učinkovitosti upravljanja z odpadki in porabe energije prispevamo tudi k boljšim poslovnim rezultatom.

Odpadki

Za odpadno embalažo skrbimo v skladu z vsemi predpisi. Vse odpadke, ki nastajajo pri našem delovanju, odlagamo na primerno odlagališče ali jih predajamo pooblaščenim družbam za recikliranje in odvoz.

Produkte, ki ji je potekel rok uporabe in niso več primerni za prodajo, predamo pooblaščenim družbam, ki poskrbijo za nadaljnjo obdelavo.

Energetska učinkovitost

Zmanjševanje porabe energije dolgoročno pozitivno vpliva na zmanjševanje in obvladovanje stroškov podjetja. Čeprav so začetne naložbe pogosto višje od vložkov v običajne energetske rešitve, prinašajo na dolgi rok za družbeno odgovorno podjetje pomembne učinke.

V podjetju Ahac skrbimo, da je vozni park sestavljen iz do okolja prijaznih vozil in prevoznih sredstev. Z optimizacijo njihovih poti skrbimo za zmanjšanje porabe energentov in s tem zmanjšanje vpliva na okolje. Nekatera transportna vozila v skladiščih v celoti poganja električna energija.

Naši objekti so energetsko učinkoviti. Skrbimo za primerno porabo energije za hlajenje in ogrevanje, s čimer zmanjšujemo stroške in obremenitev okolja. Uporabljamo varčne svetilke, varčno računalniško opremo in drugo tehnično opremo.